Podobnie Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) zakazała wyrzucania na wysypiska lub spalania wyrzuconych laptopów. Większość laptopów rozpoczyna proces recyklingu metodą znaną jako Demanufacturing (Demanufacture), polegającą na fizycznym oddzieleniu części składowych laptopa. Elementy te są następnie grupowane w materiały (np. plastik, metal i szkło) do recyklingu lub bardziej złożone elementy, które wymagają bardziej zaawansowanej separacji materiałów (np.) płytek drukowanych, dysków twardych i baterii.

Usługi informatyczne Legionowo a recykling

Recykling korporacyjnych laptopów może wymagać dodatkowego procesu znanego jako niszczenie danych. Proces niszczenia danych gwarantuje, że wszystkie informacje lub dane zapisane na dysku twardym komputera przenośnego nigdy nie będą mogły zostać ponownie pobrane. Poniżej znajduje się przegląd niektórych przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i środowiska mających zastosowanie do niszczenia danych z recyklingu laptopów:

 • Ustawa o ochronie danych z 1998 r. (DPA)
 • Unijna dyrektywa o prywatności
 • Urząd ds. Operacji Finansowych
 • Ustawa Sarbanes-Oxley
 • Norma bezpieczeństwa danych PCI-DSS
 • Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
 • Konwencja bazylejska
 • Ustawa o tajemnicy bankowej (BSA)
 • Ustawa FACTA Sarbanes-Oxley Act
 • Przepisy FDA dotyczące bezpieczeństwa (21 K.F.R., część 11)
 • Ustawa gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)
 • HIPAA (ustawa o przenoszeniu i rozliczalności ubezpieczeń zdrowotnych)
 • STALÓWKA SP 800-53
 • Dodać NIST SP 800-171
 • Ustawa o kradzieży tożsamości i o przeciwdziałaniu konsumpcji
 • Ustawa Patriotyczna z 2002 r.
 • Norma bezpieczeństwa danych PCI
 • Przepisy dotyczące „bezpiecznej przystani” USA
 • Różne prawa stanowe
 • JFAN 6/3• Gramm-leach-Bliley Act (Ustawa o produktach gramatycznych i leśnych)
 • DCID

Reklamujemy usługi informatyczne Legionowo.

Usługi informatyczne - naprawy laptopów i komputerów

Usługi informatyczne Legionowo a skrajne zastosowanie

Wytrzymały komputer z kompasem siatkowym był używany od samego początku programu Space Shuttle. Pierwszym komercyjnym laptopem wykorzystywanym w kosmosie był przenośny komputer Macintosh w 1991 r. na pokładzie misji Space Shuttle STS-43. Apple i inne laptopy nadal są przewożone na pokładzie załogowych lotów kosmicznych, chociaż jedynym certyfikowanym komputerem o długim czasie lotu dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest ThinkPad. W 2011 r. ponad 100 ThinkPadów było na pokładzie ISS. Laptopy używane na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i innych lotów kosmicznych to na ogół te same samoloty, które mogą być kupowane przez ogół społeczeństwa, ale wprowadzono w nich niezbędne modyfikacje, aby umożliwić ich bezpieczne i skuteczne użytkowanie w środowisku pozbawionym ciężaru, takim jak modernizacja systemów chłodzenia w celu funkcjonowania bez polegania na podnoszeniu gorącego powietrza i przystosowaniu do niższego ciśnienia powietrza w kabinie.

Laptopy działające w trudnych warunkach użytkowania, takich jak silne wibracje, ekstremalne temperatury oraz wilgotne lub zakurzone warunki pracy, nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Minikomputer, czyli potocznie miniaturowy, to klasa mniejszych komputerów opracowana w połowie lat sześćdziesiątych i sprzedawana za znacznie mniej niż komputery mainframe oraz komputery średniej wielkości firmy IBM i jej bezpośrednich konkurentów.