Federalna ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) zawiera podstawowe przepisy dotyczące dopuszczalnych i niedozwolonych metod reklamy i sprzedaży w Szwajcarii. Zasadnicze znaczenie ma art. 3, który definiuje „nieuczciwą reklamę i nieuczciwe metody sprzedaży oraz inne nielegalne zachowania”.

Przepisy dotyczące poszczególnych mediów

Radio i telewizja w Szwajcarii zakazują reklamy wyrobów tytoniowych, wysokoodpornych napojów alkoholowych, tematów politycznych (partie, politycy, karty do głosowania) i religijnych (wyznania, instytucje, osoby). Istnieją również ograniczenia dotyczące reklamowania środków naprawczych i zabiegów medycznych. Federalna ustawa o radiofonii i telewizji (RTA) zawiera również przepisy dotyczące możliwości identyfikacji reklamy (art. 9), zamieszczania i czasu trwania reklamy (art. 11), sponsorowania (art. 12) oraz ochrony małoletnich (art. 13). Idea Print Białystok: https://ideaprint.pl/realizacje/.

Przepisy dotyczące reklamy

W odniesieniu do reklamy zewnętrznej istnieją przepisy na szczeblu federalnym, w szczególności dotyczące ruchu drogowego. Ustawa o ruchu drogowym (SVG)[77] art. 6 zezwala na reklamę (w ustawie zwanej „reklamą”) w środowisku drogowym tylko wtedy, gdy nie szkodzi ona bezpieczeństwu drogowemu; szczegóły są uregulowane w Rozporządzeniu Sygnalizacyjnym (SSV) art. 95 do art. 100. Ponadto art. 70 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla pojazdów drogowych (VTS) przewiduje reklamę na pojazdach. W przypadku dróg krajowych reklama jest zasadniczo zabroniona na mocy ustawy federalnej o drogach krajowych (NSG).

System wystawienniczy w formie reklamy w Białymstoku

Wykorzystanie reklamy przestrzennej czy też innej formy reklamy graficzne staje się coraz bardziej powszechne. Warto za czasu zaznajomić się z tego tupu reklamami. Dużo agencji reklamowych ma różnego rodzaju oferty, które skierowane są właśnie do tego typu Klientów. W samym tylko Białymstoku istnieje obszar kilku firm graficznych, które wyspecjalizowały się w reklamie specjalnej, dostosowanej np. dla dużych przedsiębiorstw. Warto o tym pamiętać, gdy się będzie analizowało właśnie pod tym kontem oferty różnego rodzaju agencji reklamowych także takich z Podlasia.